No.017 人形町の銭湯「世界湯」に装飾された神田祭の提灯

2017年05月【第79号】
DATA
撮影時期 2015年5月撮影
撮影者 Nihonbashi Goyomi